Een woning realiseren in het buitengebied: wanneer is er sprake van een goede ruimtelijke ordening?

Sector: Agrarisch
Van plan een woning te realiseren in het buitengebied? Voordat je aan de slag kan, moet je een goede ruimtelijke ordening én een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kunnen garanderen. Houd daarbij rekening met het ruimtelijke aspect. Denk hierbij bijvoorbeeld aan intensieve veehouderijen die voor geuroverlast kunnen zorgen. Andersom mag jouw nieuwe woning ook geen belemmering vormen voor de ontwikkeling van de omliggende agrarisch bedrijven. Hoe pak je het aan?

 

 

Woon- en leefklimaat

Bij het houden van landbouwhuisdieren vindt uitstoot van geur en fijnstof plaats. Voor omwonenden kan dit zorgen voor een onaangenaam woon- en leefklimaat. Wil je geurgevoelige objecten, zoals woningen of bedrijven, realiseren? Dan moet je in veel situaties de geur, en afhankelijk van de situatie, de fijnstofbelasting van de omliggende intensieve bedrijven berekenen. Dit kan aan de hand van een geuronderzoek. Zo voorkom je dat je een woning realiseert met een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Hoe werkt een geuronderzoek?

Bij een geuronderzoek wordt van alle omliggende intensieve veehouderijbedrijven in een straal van circa 2 km rondom het nieuwe geurgevoelige object de milieutoestemming opgevraagd en geanalyseerd. Op basis van deze gegevens en met behulp van het V-Stacks rekenprogramma is het mogelijk om de voorgrond- en achtergrondgeurbelasting te berekenen. De voorgrondgeurbelasting heeft betrekking op de geurbelasting van individuele bedrijven. De achtergrondbelasting gaat over de cumulatieve belasting van omliggende bedrijven. Aan de hand van de geurberekeningen wordt bepaald of de nieuwe woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat heeft.

Uitstoot van fijnstof

Sommige gemeenten willen ook weten of je niet te veel fijnstof uitstoot. Dit bereken je aan de hand van het ISL3a-rekenprogramma. Is de norm voor fijnstof te veel dagen per jaar te hoog? Dan is het helaas niet mogelijk om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen.

Belemmering omliggende bedrijven

Is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Dan is de volgende stap om te beoordelen of de nieuwe woning geen belemmering is voor de omliggende bedrijven. Hierbij kijk je naar de afstand van de nieuwe woning tot omliggende bedrijven en naar de berekende geurbelasting. Zijn alle berekeningen uitgevoerd en is de uitkomst positief? Dan stellen wij het onderzoeksrapport op en kan je jouw plan op deze onderdelen doorzetten.

Advies nodig?

Heb je plannen om een woning in het buitengebied te realiseren en wil je de haalbaarheid hiervan weten? Neem gerust contact op met  Femke. Zij helpt je graag.

Scroll naar boven