Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die alle regels voor de ruimte waarin we wonen en werken, bundelt. Hier vind je informatie, nieuws en tips over dit thema.

Minder regels, minder vergunningen

Per 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Deze wet gaat over hoe we omgaan met onder andere natuur, milieu, bouwen en wonen.

Minder regels, meer samenhang en meer overzicht voor samenwerkende partijen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en het bevoegd gezag. Dat is het idee. De Omgevingswet moet ertoe leiden dat er minder vergunningen nodig zijn, omgevingsprocedures sneller verlopen en dat het makkelijker wordt om een bouwproject te starten.

Concreet betekent dit dat er dan nog maar 1 omgevingsvergunning nodig is, in plaats van afzonderlijke vergunningen voor bijvoorbeeld milieu, water en de natuurvergunning.

Actualiteitentip

Actualiteitentip

Naar verwachting gaat de Omgevingswet in per 1 januari 2024. Wees hierop voorbereid.

Laatste nieuws

Dit zijn de laatste nieuwsberichten en blogs gerelateerd aan de Omgevingswet.

Een woning realiseren in het buitengebied: wanneer is er sprake van een goede ruimtelijke ordening?

Van plan een woning te realiseren in het buitengebied? Voordat je aan de slag kan, moet je een goede ruimtelijke ordening én een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kunnen garanderen. Houd daarbij rekening met het ruimtelijke aspect. Denk hierbij bijvoorbeeld aan intensieve veehouderijen die voor geuroverlast kunnen zorgen. Andersom mag jouw nieuwe woning ook geen belemmering vormen voor de ontwikkeling van de omliggende agrarisch bedrijven. Hoe pak je het aan?

Lees meer

Nog steeds onzekerheid bij PAS-melders

Een deel van de PAS-melders komt niet in aanmerking voor legalisatie van de PAS-melding. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onlangs bevestigd. Volgens het ministerie voldoet een deel van de PAS-meldingen namelijk niet aan de voorwaarden uit het legalisatieprogramma. Er is dus weer onzekerheid bij PAS-melders.

Lees meer

Tiny houses: de oplossing voor het woningtekort?

Nog steeds is er sprake van krapte op de huizenmarkt. De vraag naar woningen is groter dan het aanbod. Met name voor starters en ouderen is dit een probleem. Waarom wordt er dan niet meer gebouwd? Door procedures en regelgeving heeft de bouw vertraging opgelopen. Het ontwikkelen van tiny houses kan een mooie oplossing zijn. Wij vertellen je meer over de mogelijkheden.

Lees meer

Voorsorteren op de Omgevingswet

Bij De Omgevingsadviseurs sorteren we uiteraard voor op veranderingen door de Omgevingswet. Zo kunnen we ondernemers, ontwikkelaars en initiatiefnemers direct na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voorzien van advies en uitleg geven over wat de veranderingen betekenen voor jouw specifieke situatie. Heb je hier vragen over? Stel ze nu al!

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de Omgevingswet voor jouw specifieke situatie kan betekenen? Of wil je eens sparren met een adviseur over jouw toekomst? Neem contact op met Robert Kamphuis voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hij helpt je graag!

Scroll naar boven