Stikstof: extern salderen, wat kan nog wel?

Sector: Agrarisch

Extern salderen: het overnemen van de stikstofruimte en bijbehorende stikstofdepositie (stikstofneerslag) van een ander bedrijf. De werkwijze van provincies in het kader van extern salderen verschilt enorm. Wij geven per provincie een update.

 

Overijssel

De provincie Overijssel heeft extern salderen als eerste provincie opgeschort. Sinds februari 2022 is extern salderen in Overijssel niet meer mogelijk. Alleen als je voldoet aan meerdere natuurdoelen van de provincie, is zij bereid mee te werken. De ammoniakverplaatsing van een veehouderijbedrijf naar een ander veehouderijbedrijf valt daar niet onder. Kijkend naar de huidige stikstofcrisis verwachten wij dat dit (extern salderen tussen veehouderijbedrijven) de komende tijd onmogelijk blijft.

 

 

Flevoland

In de provincie Flevoland is het nog deels mogelijk om extern te salderen, tenzij je invloed hebt op de Natura 2000-gebieden die in Overijssel liggen zoals de Weerribben en Wieden. Heb je een vergunningaanvraag voor de wet natuurbescherming ingediend mét extern salderen in de provincie Flevoland? En blijkt uit de stikstofberekening dat je invloed hebt op natuur in Overijssel? Dan neemt de provincie de vergunningaanvraag op dit moment niet in behandeling.

Heb je plannen om extern te salderen in Flevoland en wil je weten of jouw situatie invloed heeft op de Weerribben en/of de Wieden? Wij helpen je graag en rekenen het voor je uit.

Friesland

Lange tijd bleef het in de provincie Friesland stil als het gaat om extern salderen. Het leek erop dat vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming nog mogelijk was. Maar ook deze provincie legt beperkingen op. Als blijkt dat jouw situatie invloed heeft op Natura 2000-gebieden in Overijssel, dan neemt de provincie jouw vergunningaanvraag wél in behandeling maar stuurt deze aanvraag ter beoordeling door naar de provincie Overijssel. Uit ervaring is alleen gebleken dat de provincie Overijssel niet instemt met de ammoniakverplaatsing. De aanvraag komt dan alsnog stil te liggen.

Drenthe

Sinds mei 2023 is extern salderen ook in de provincie Drenthe niet meer toegestaan. Dit komt doordat de natuurdoelanalyses niet zijn gehaald. Wanneer het weer mogelijk is om extern te salderen? Dat is nog onbekend.

Brabant

Ook in Brabant is extern salderen on hold gezet. Voor hoelang? Dat is ook hier nog niet duidelijk.

Gelderland

Gelderland was één van de laatste provincies die het extern salderen openstelde. Op dit moment heeft Gelderland geen beperkingen voor extern salderen.

Wat kan er nog wél?

We begrijpen dat je met deze vraag blijft zitten. Een andere oplossing? Intern salderen. Op dit moment is intern salderen nog mogelijk als je geen emissiearm stalsysteem aanvraagt of toepast. Vraag je wel een emissiearm systeem aan? Dan moet je een passende beoordeling aanleveren bij de provincie. Hoe deze passende beoordeling eruit moet komen te zien? Dat is voor de provincies nog vaak onduidelijk.

Meer weten?

Wil je graag weten wat er mogelijk is in jouw situatie? We denken met je mee en geven advies. Samen kijken we naar wat er nog wel mogelijk is. Neem gerust contact op met Femke Nieuwhuis. Zij helpt je graag verder.

Scroll naar boven