Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

Hoe rechtszeker is jouw natuurvergunning?

17 juni 2021

De Raad van State oordeelde op 20 januari 2021 dat je geen vergunning meer nodig hebt voor intern salderen. Oftewel: ga je iets wijzigen binnen je bedrijf, maar neemt de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden daardoor niet toe? Dan hoef je geen nieuwe natuurvergunning meer aan te vragen. Fijn natuurlijk, maar het roept ook vragen op.

Lees meer

Kun je nog een natuurvergunning krijgen voor een nieuwe stal?

07 april 2021

De rechtbank Noord-Nederland heeft besloten: de natuurvergunning voor een nieuwe emissiearme koeienstal in Ee wordt vernietigd. De rechter vraagt zich namelijk af of emissiearme stallen ook daadwerkelijk minder ammoniak uitstoten. Maar wat betekent dit voor agrarische ondernemers? Maakt de uitspraak het onmogelijk om een natuurvergunning te krijgen voor een nieuwe stal?

Lees meer

‘Door ‘nee’ laten wij ons niet ontmoedigen’

21 januari 2021

Voor ondernemers in het buitengebied is hun locatie essentieel voor succes. Regels van hogerhand zijn daarbij onontkoombaar. De Omgevingsadviseurs helpt met een achtkoppig team en een integrale aanpak deze zelfstandigen verder op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

Lees meer

Maatregelen kabinet: reductie stikstof en natuurverbetering

12 november 2020

In juni 2020 gaf het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes haar eindadvies aan de minister van LNV. Het kabinet heeft gereageerd op het advies en komt met maatregelen gericht op de depositie van stikstof. Wat betekent dit voor jou?

Lees meer
Scroll naar boven