Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

‘Door ‘nee’ laten wij ons niet ontmoedigen’

21 januari 2021

Voor ondernemers in het buitengebied is hun locatie essentieel voor succes. Regels van hogerhand zijn daarbij onontkoombaar. De Omgevingsadviseurs helpt met een achtkoppig team en een integrale aanpak deze zelfstandigen verder op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

Lees meer

Maatregelen kabinet: reductie stikstof en natuurverbetering

12 november 2020

In juni 2020 gaf het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes haar eindadvies aan de minister van LNV. Het kabinet heeft gereageerd op het advies en komt met maatregelen gericht op de depositie van stikstof. Wat betekent dit voor jou?

Lees meer

Provinciale regeling gerichte opkoop veehouderijen bekendgemaakt

11 november 2020

Wil je stoppen met je agrarische onderneming? Dan kun je misschien gebruikmaken van de nieuwe opkoopregeling. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft onlangs de zogeheten provinciale opkoopregeling bekendgemaakt. Deze regeling is bedoeld om vooral melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven te stimuleren om te stoppen. In dit artikel lichten we de belangrijkste voorwaarden toe.

Lees meer

Stikstofberekening voor bouwprojecten: hoe werkt het?

31 augustus 2020

Ben je van plan om te gaan bouwen? Denk aan een aanbouw, nieuwe woning, horeca-, recreatie- of bedrijfspand? Dan moet je aantonen dat jouw project geen toename van de stikstofneerslag veroorzaakt op Natura 2000-gebieden. Dit kun je aantonen met een stikstofberekening in de AERIUS calculator. In dit artikel vertellen we hoe dat werkt.

Lees meer

Glastuinbouw: ineens heb je ‘stikstof’ nodig!

02 juli 2020

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State de beruchte uitspraak over de Wet Natuurbescherming. Tot die tijd dachten veel ondernemers in de glastuinbouw dat ze met een melding Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning (milieu en bouw) over alle benodigde vergunningen beschikten. Dat ligt vaak anders. Heb je als glastuinder een Natuurvergunning nodig? En zo ja, hoe krijg je die dan?

Lees meer

Eindadvies Adviescollege Stikstofproblematiek: structurele aanpak

29 juni 2020

Op 8 juni 2020 heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes haar eindadvies aan de minister van LNV aangeboden. In het eerste advies ging de commissie in op de acute maatregelen en die op de korte termijn. In het eindadvies gaat de commissie in op een structurele aanpak voor de langere termijn. Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen met betrekking tot de landbouw? En wat is relevant voor de vergunningverlening en ruimtelijke inrichting?

Lees meer

Update stikstof: welke mogelijkheden zijn er voor jouw bedrijf?

15 juni 2020

De stikstofproblematiek heeft veel stof doen opwaaien. Weet jij welke mogelijkheden er zijn voor jouw bedrijf op dit moment? Eerder schetsten we al wat je kunt doen als je wilt doorboeren, als je je bedrijf wilt uitbreiden of wijzigen, als je wilt krimpen of stoppen of als je nog geen Natuurvergunning hebt. In dit artikel brengen we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom stikstof. Dit doen we ook weer aan de hand van de 4 situaties die we eerder beschreven.

Lees meer
Scroll naar boven