Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

Update stikstof: welke mogelijkheden zijn er voor jouw bedrijf?

15 juni 2020

De stikstofproblematiek heeft veel stof doen opwaaien. Weet jij welke mogelijkheden er zijn voor jouw bedrijf op dit moment? Eerder schetsten we al wat je kunt doen als je wilt doorboeren, als je je bedrijf wilt uitbreiden of wijzigen, als je wilt krimpen of stoppen of als je nog geen Natuurvergunning hebt. In dit artikel brengen we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom stikstof. Dit doen we ook weer aan de hand van de 4 situaties die we eerder beschreven.

Lees meer

Let op: actualisatie omgevingsvergunning vóór 1 februari 2021

12 mei 2020

Vóór 1 februari 2021 moeten de gemeenten alle omgevingsvergunningen van IPPC-veehouderijen actualiseren. Deze actualisatie is wettelijk verplicht binnen 4 jaar na de publicatie van nieuwe BBT-conclusies. Wat betekent de actualisatie van de omgevingsvergunning voor jouw veehouderij?

Lees meer

Verkeersbewegingen in Natuurvergunning

15 april 2020

In het verleden zijn er veel Natuurvergunningen verleend aan agrarische bedrijven. Deze vergunningen hadden voornamelijk betrekking op de ammoniak die vrijkomt uit stallen. Maar agrarische bedrijven hebben vaak meer stikstofbronnen. Denk aan verkeersbewegingen van een trekker of shovel en stookinstallaties. Hoe ga je daarmee om in je aanvraag om een Natuurvergunning?

Lees meer

Saneringsregeling varkenshouderij combineren met Rood voor Rood

02 april 2020

Ga je stoppen met je varkenshouderij? Meedoen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) verplicht je om je bedrijf te beëindigen en stallen te slopen. Daarvoor krijg je financiële vergoeding. Maar wist je al dat deze regeling te combineren is met de Rood voor Rood-regelingen? Dat biedt wellicht ruimte en mogelijkheden.

Lees meer

Stikstofruimte: dit kun je ermee

01 april 2020

Wat is er mogelijk als je (gedeeltelijk) stikstofruimte over hebt? Waar moet je rekening mee houden als je extra stikstofruimte wilt aankopen? Langzaamaan wordt hierover steeds meer duidelijk.

Lees meer

Stikstof: van landelijke naar gebiedsgerichte aanpak

31 maart 2020

De stikstofdiscussie speelt zich nu nog voornamelijk op landelijk niveau af. Er worden landelijk dan ook allerlei kaders gesteld. Maar uiteindelijk gaat de uitwerking op lokaal niveau plaatsvinden. Want, elk gebied is verschillend. Daarom wordt er regelmatig gesproken over de gebiedsgerichte aanpak. Hoe gaat deze aanpak het speelveld veranderen?

Lees meer

De Wet Natuurbescherming: project en plan

21 maart 2020

Agrariërs zijn op de barricade gegaan om te protesteren tegen de stikstofreducerende maatregelen. Deze maatregelen worden genomen op grond van de Wet Natuurbescherming. En heb je het over stikstof, dan heb je het ook over natuurvergunningen en bestemmingsplannen. De Wet Natuurbescherming spreekt over project en plan. Wat is nu het verschil en wat betekent dit voor jou in de praktijk?

Lees meer
Scroll naar boven