Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ gemeente Tiel ligt ter inzage

11 april 2019

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Tiel ligt tot en met 20 mei 2019 ter inzage. In dit bestemmingsplan staat hoe de gronden in het buitengebied gebruikt en bebouwd mogen worden. Controleer of jouw (toekomstige) bedrijfsvoering goed in het bestemmingsplan is opgenomen of dat je actie moet ondernemen. Uiteraard kunnen we je hierbij helpen.

Lees meer

Informatieplicht energiebesparende maatregelen: wat betekent dit?

08 april 2019

De overheid heeft de informatieplicht in het leven geroepen om beter zicht te krijgen op de gerealiseerde energiebesparing van bedrijven. Naast dat de overheid hierdoor meer informatie krijgt en daardoor beter kan sturen op handhaving, verwacht de overheid ook dat deze informatieplicht jou als ondernemer aanmoedigt om van start te gaan met energiebesparing. Wat bekent deze informatieplicht voor jou?

Lees meer

Wob-verzoek PAS-meldingen: wat zijn de gevolgen?

04 maart 2019

Op 13 januari diende de milieuorganisatie MOB een Wob-verzoek in bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De organisatie verzoekt daarmee om een lijst van alle agrarische bedrijven waarvoor een melding in kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ingediend vanaf 1 juli 2015 tot heden. Wat betekent dit voor jou?

Lees meer

Provincies scherpen beleid veehouderij aan

14 februari 2019

Verschillende provincies scherpen hun beleid aan voor veehouderijbedrijven die willen uitbreiden. In het algemeen krijg je als veehouder met de voorwaarden van dit beleid te maken op het moment dat je je bouwvlak wilt uitbreiden.

Lees meer

Energiebesparende maatregelen zijn niet meer vrijblijvend

11 december 2018

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. In 2019 zijn deze maatregelen niet meer vrijblijvend, omdat er een informatieplicht bij komt. Dat is een behoorlijke verandering voor jou als agrarisch ondernemer. Wat betekent dit voor jou?

Lees meer

Morgen een stal bouwen? Begin vorig jaar!

06 december 2018

Ga jij als agrarisch ondernemer een schuur of stal bouwen, dan heb je waarschijnlijk al dagenlang nagedacht over hoe deze eruit moet komen te zien. En als je eenmaal de beslissing hebt genomen, wil je het liefst morgen beginnen met de bouw. Als dan blijkt dat dit onmogelijk is, is dat nogal een tegenvaller. Het is daarom belangrijk om voldoende tijd in te ruimen voor de bouwvoorbereiding. De benodigde tijd hiervoor varieert van een half jaar tot een jaar. Ik geef je een aantal tips om goed voorbereid aan de bouw te beginnen.

Lees meer
Scroll naar boven