Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

Persoonlijke en emotionele aspecten bij stoppende boeren onderbelicht

06 december 2018

‘Je sloopt een stuk van je levenswerk.’ ‘Het is emotioneel een zwaar proces en je moet je leven opnieuw invullen.’ ‘Ineens was er stilte. Er kwam niemand meer langs.’ Deze uitspraken van gestopte of stoppende boeren leggen de vinger op de zere plek. Er gaat een wereld schuil achter boeren die stoppen of gestopt zijn met hun bedrijf. De menselijke kant achter het stopproces verdient dan ook meer aandacht.

Lees meer

Zijn stalbranden erger dan woningbranden?

06 december 2018

Zijn stalbranden erger dan woningbranden? Nee natuurlijk niet, zul je zeggen. Toch zijn op social media de commentaren bij stalbranden niet mals. Het lijkt soms of dieren zwaarder tellen dan mensen. Dat is natuurlijk niet zo, maar de maatschappelijke impact van stalbranden is erg groot.

Lees meer

Leegstaande agrarische gebouwen, wat kun je ermee?

25 november 2018

In Nederland hebben veel stallen en boerderijen hun agrarische functie verloren. De komende decennia gaat dit proces door. Verwacht wordt dat er in 2030 meer agrarische gebouwen leeg staan dan kantoren. In de gemeente Hardenberg zal tot 2030 bijvoorbeeld al rond de 25% van de agrarische bedrijfsgebouwen leeg komen te staan. Dat komt neer op maar liefst 400.000 m²! Een deel van de leegstaande agrarische gebouwen wordt gesloopt en een deel van de gebouwen krijgt een nieuwe functie.

Lees meer

Geen stoppersregeling meer in 2020

25 november 2018

De stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij eindigt per 1 januari 2020. Heb je eerder van deze regeling gebruikgemaakt? Houd er dan rekening mee dat je op 1 januari 2020 moet zijn gestopt met de varkens- of pluimveetak. Of dat de stallen vanaf dat moment aan het Besluit emissiearme huisvesting moeten voldoen.

Lees meer

Noodhuisvesting varkenshouderij bij uitbraak Afrikaanse varkenspest

25 november 2018

De stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij eindigt per 1 januari 2020. Heb je eerder van deze regeling gebruikgemaakt? Houd er dan rekening mee dat je op 1 januari 2020 moet zijn gestopt met de varkens- of pluimveetak. Of dat de stallen vanaf dat moment aan het Besluit emissiearme huisvesting moeten voldoen.

Lees meer

Verkeerde vergunningen zijn een risico voor agrarische bedrijven

20 oktober 2018

Agrarische bedrijven lopen risico door onvolledige of verkeerde vergunningen. We hebben het over de Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning) en de omgevingsvergunning voor bouw en milieu. Als deze vergunningen niet correct zijn of ontbreken, dan kan de waarde van je bedrijf fors dalen of zelfs onverkoopbaar worden. Dit zijn de aandachtspunten.

Lees meer

Wat zijn de gevolgen van zonneakkers op jouw landbouwgrond?

02 augustus 2018

Zonneakkers komen steeds vaker voor in Nederland. De kans is dan ook groot dat je wel eens de vraag hebt gekregen of jouw grond te huur is voor het plaatsen van zonnepanelen. Maar weet je wat de gevolgen zijn op financieel, juridisch en fiscaal gebied? En waar je nog meer rekening mee moet houden? Ik geef je een aantal tips.

Lees meer

Programma Aanpak Stikstof (PAS): advies van het Hof

10 juli 2018

Binnenkort brengt het Hof van Justitie van de Europese Unie een advies uit over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit advies geeft richting aan de uitspraak die gedaan wordt over de juridische houdbaarheid van het PAS. Waarschijnlijk is de definitieve uitspraak dit najaar.

Lees meer

Is de melding Activiteitenbesluit milieubeheer een stap vooruit?

20 juni 2018

De overheid probeert de lasten voor ondernemers te verlagen als het gaat om hun administratie. Vanaf 1 januari 2013 hoeft een groot deel van de pluimvee- en varkenshouders daarom geen milieuvergunning meer aan te vragen. Een melding Activiteitenbesluit is voldoende. Dat scheelt een duur en ingewikkeld traject en klinkt dus als een behoorlijke stap vooruit. Maar is dat ook zo?

Lees meer
Scroll naar boven