Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

Geurreductienorm gecombineerde luchtwassers gaat omlaag

23 april 2018

Gecombineerde luchtwassers reduceren 40 tot 50 procent van de geur in plaats van de beloofde 70 tot 85 procent. Wageningen University & Research (WUR) heeft dit onderzocht. Naar aanleiding van de conclusies in het rapport gaat Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, aanpassingen doorvoeren in het geurbeleid voor de veehouderij.

Lees meer

Staldering van kracht in Noord-Brabant

09 november 2017

Om de leegstand van agrarische gebouwen aan te pakken heeft de provincie Noord-Brabant sinds november 2017 een aangepast beleid, namelijk staldering. Andere provincies volgen mogelijk met een vergelijkbaar beleid. Wil je uitbreiden als Noord-Brabantse ondernemer? Dan dien je eerst een stalderingsbewijs aan te vragen.

Lees meer

Wat betekent het gewijzigd Besluit Milieueffectrapportage voor jou?

13 augustus 2017

Het Besluit Milieueffectrapportage (m.e.r.) is sinds 7 juli 2017 aangepast. Deze aanpassing heeft invloed op lopende en nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook bedrijven die onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, ondervinden hier de gevolgen van. Ik deel een aantal aandachtspunten met je.

Lees meer

Aangepaste mer beoordeling vertraagt vergunningverlening veehouderij

11 juli 2017

Vanaf 16 mei 2017 gelden er strengere eisen voor de mer beoordeling (milieu effect rapportage-beoordeling). Voorheen konden gemeenten aanvragen voor een omgevingsvergunning en voor een vormvrije mer tegelijk beoordelen. Vanaf 16 mei zijn de gemeentes echter verplicht om het mer beoordelingsbesluit eerst apart te nemen. De procedure voor de (beperkte) omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu kan pas daarna worden gestart.

Lees meer

Programma Aanpak Stikstof (PAS): juridisch (on)houdbaar?

19 mei 2017

Over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft de Raad van State op 17 mei 2017 aan het Europese Hof prejudiciële vragen gesteld. Zij willen namelijk weten of het PAS in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn en daarmee wel of niet juridisch houdbaar is.

Lees meer

Uitbreiden, veranderen of afbouwen? Een locatiecheck geeft inzicht

11 april 2017

Als ondernemer in het buitengebied denk je natuurlijk na over de toekomst. Als je kijkt naar waar je over 5 jaar staat, wat is dan voor jou de ideale situatie? Is jouw bedrijf dan uitgebreid of veranderd? Of heb je de onderneming overgedragen? Een omgevings- en locatiecheck helpt je bij het maken van strategische keuzes binnen je onderneming.

Lees meer

Overtreding bestemmingsplan buitengebied: maak bezwaar

13 oktober 2016

Het is niet vanzelfsprekend om gelijk te krijgen, ook niet als je gelijk hebt. Zelfs de rechtbank bevestigde dit onlangs bij een rechtszaak waar ik als adviseur bij betrokken was aangaande een overtreding van het bestemmingsplan buitengebied. Dit zijn de lessen.

Lees meer

Leegstand van agrarische gebouwen: welke mogelijkheden zijn er?

03 april 2016

Veel agrarische bedrijven verliezen hun functie. Dat komt enerzijds doordat de agrarische sector vergrijst en anderzijds door schaalvergroting. Overheden zien grote problemen ontstaan omdat veel agrarische gebouwen leeg komen te staan. In sommige gevallen betaalt de Belastingdienst mee aan oplossingen. Wat zijn jouw mogelijkheden bij leegstand?

Lees meer
Scroll naar boven