Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

Persoonlijke en emotionele aspecten bij stoppende boeren onderbelicht

06 december 2018

‘Je sloopt een stuk van je levenswerk.’ ‘Het is emotioneel een zwaar proces en je moet je leven opnieuw invullen.’ ‘Ineens was er stilte. Er kwam niemand meer langs.’ Deze uitspraken van gestopte of stoppende boeren leggen de vinger op de zere plek. Er gaat een wereld schuil achter boeren die stoppen of gestopt zijn met hun bedrijf. De menselijke kant achter het stopproces verdient dan ook meer aandacht.

Lees meer

Zijn stalbranden erger dan woningbranden?

06 december 2018

Zijn stalbranden erger dan woningbranden? Nee natuurlijk niet, zul je zeggen. Toch zijn op social media de commentaren bij stalbranden niet mals. Het lijkt soms of dieren zwaarder tellen dan mensen. Dat is natuurlijk niet zo, maar de maatschappelijke impact van stalbranden is erg groot.

Lees meer

Veel onduidelijkheid na Europese uitspraak over het PAS

30 november 2018

Agrarische bedrijven en andere sectoren moeten strenger worden getoetst op de gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Dit heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld in het kader van het Nederlandse stikstofbeleid en de daarbij horende vergunningen. We belichten de belangrijkste punten van de uitspraak.

Lees meer

Verkeerde vergunningen zijn een risico voor agrarische bedrijven

20 oktober 2018

Agrarische bedrijven lopen risico door onvolledige of verkeerde vergunningen. We hebben het over de Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning) en de omgevingsvergunning voor bouw en milieu. Als deze vergunningen niet correct zijn of ontbreken, dan kan de waarde van je bedrijf fors dalen of zelfs onverkoopbaar worden. Dit zijn de aandachtspunten.

Lees meer

Programma Aanpak Stikstof (PAS): advies van het Hof

10 juli 2018

Binnenkort brengt het Hof van Justitie van de Europese Unie een advies uit over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit advies geeft richting aan de uitspraak die gedaan wordt over de juridische houdbaarheid van het PAS. Waarschijnlijk is de definitieve uitspraak dit najaar.

Lees meer

Staldering van kracht in Noord-Brabant

09 november 2017

Om de leegstand van agrarische gebouwen aan te pakken heeft de provincie Noord-Brabant sinds november 2017 een aangepast beleid, namelijk staldering. Andere provincies volgen mogelijk met een vergelijkbaar beleid. Wil je uitbreiden als Noord-Brabantse ondernemer? Dan dien je eerst een stalderingsbewijs aan te vragen.

Lees meer

Wat betekent het gewijzigd Besluit Milieueffectrapportage voor jou?

13 augustus 2017

Het Besluit Milieueffectrapportage (m.e.r.) is sinds 7 juli 2017 aangepast. Deze aanpassing heeft invloed op lopende en nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook bedrijven die onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, ondervinden hier de gevolgen van. Ik deel een aantal aandachtspunten met je.

Lees meer

Aangepaste mer beoordeling vertraagt vergunningverlening veehouderij

11 juli 2017

Vanaf 16 mei 2017 gelden er strengere eisen voor de mer beoordeling (milieu effect rapportage-beoordeling). Voorheen konden gemeenten aanvragen voor een omgevingsvergunning en voor een vormvrije mer tegelijk beoordelen. Vanaf 16 mei zijn de gemeentes echter verplicht om het mer beoordelingsbesluit eerst apart te nemen. De procedure voor de (beperkte) omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu kan pas daarna worden gestart.

Lees meer

Programma Aanpak Stikstof (PAS): juridisch (on)houdbaar?

19 mei 2017

Over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft de Raad van State op 17 mei 2017 aan het Europese Hof prejudiciële vragen gesteld. Zij willen namelijk weten of het PAS in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn en daarmee wel of niet juridisch houdbaar is.

Lees meer
Scroll naar boven