Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

Uitspraak Raad van State: stikstof berekenen tot grens van 25 km blijft regel

06 april 2023

Bij stikstofuitstotende activiteiten moet je rekening houden met de stikstofneerslag (depositie) die dat veroorzaakt. De stikstofgevolgen worden tot een afstand van 25 kilometer berekend in het rekenprogramma Aerius. Deze 25 km heeft het kabinet in 2021 vastgesteld, maar sindsdien bestaat hier discussie over. Op 5 april 2023 deed de Raad van State hier uitspraak over.

Lees meer

Woningbouw in het buitengebied: hoe pak je dat aan?

03 april 2023

Het kabinet wil de komende jaren fors meer woningen bouwen. Het doel is zelfs om tot 2030 bijna 1 miljoen nieuwe woningen te realiseren. Maar dat zorgt wel voor een uitdaging als het gaat om het vinden van geschikte locaties. Deze zijn namelijk niet zomaar voorhanden. Dat biedt kansen voor ondernemers in het buitengebied, voor bouwbedrijven én voor ontwikkelaars. Het aspect stikstof speelt ook hier een belangrijke rol. Je leest er meer over in dit artikel.

Lees meer

Podcast: Treft de stikstofcrisis ook de mkb-ondernemer?

24 januari 2023

Het thema stikstof heeft niet alleen gevolgen voor en vanuit agrarische bedrijven. Ook voor MKB bedrijven heeft dit gevolgen. In deze podcast vertelt Robert Kamphuis over de gevolgen voor MKB-ondernemers en vertelt hij welke stappen nodig zijn.

Lees meer

Uitspraken rechtszekerheid positieve weigering zorgen voor meer onzekerheid

22 december 2022

Op 1 december 2022 heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld dat een positieve weigering niet gelijkgesteld kan worden aan een natuurvergunning. Dat staat lijnrecht tegenover een uitspraak van de rechtbank Gelderland op 18 oktober 2022: hier werd juist geoordeeld dat een positieve weigering juridisch evenveel rechten geeft als een natuurvergunning. Deze twee uitspraken laten zien dat er nog veel onduidelijkheid is rondom de positieve weigering. En dat zorgt voor onzekerheid bij ondernemers die intern willen salderen.

Lees meer

Stikstofupdate: Piekbelasters en latente ruimte

08 december 2022

Op 25 november 2022 heeft minister Van der Wal een brief geschreven over de integrale aanpak van het landelijk gebied en de gevolgen van de uitspraak over het vervallen van de bouwvrijstelling. Er is nog veel onduidelijk en onzeker. Wat weten we op dit moment wel? Laten we beginnen bij de piekbelasters.

Lees meer

Bouwvrijstelling stikstof van tafel: wat nu?

03 november 2022

Op 2 november 2022 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de bouwvrijstelling niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De Raad van State kan daardoor niet anders dan constateren dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. De bouwvrijstelling is daarmee van tafel. Maar betekent dat ook dat er nu een algehele bouwstop geldt? Het antwoord is nee.

Lees meer

Het weiden van vee: vergunningvrij, maar niet regelvrij

03 november 2022

Het weiden van koeien heeft geen negatieve gevolgen voor de natuur. Tenminste als je de toename van de stikstofuitstoot van koeien in de wei kunt wegstrepen tegen een afname van de stikstofuitstoot doordat je minder mest uitrijdt. Die uitspraak deed de Raad van State op 12 oktober 2022. Wat is de strekking van de uitspraak? Wat zijn de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? Dat vertellen we je in dit artikel.

Lees meer
Scroll naar boven