Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

Tiny houses: de oplossing voor het woningtekort?

01 november 2023

Nog steeds is er sprake van krapte op de huizenmarkt. De vraag naar woningen is groter dan het aanbod. Met name voor starters en ouderen is dit een probleem. Waarom wordt er dan niet meer gebouwd? Door procedures en regelgeving heeft de bouw vertraging opgelopen. Het ontwikkelen van tiny houses kan een mooie oplossing zijn. Wij vertellen je meer over de mogelijkheden.

Lees meer

Wat is een pre-mantelzorgwoning en wanneer kom je hiervoor in aanmerking?

24 oktober 2023

Steeds meer ouderen willen langer zelfstandig wonen. Daardoor is er behoefte aan een regeling die hierin kan voorzien. Dankzij een mantelzorgwoning is dit al mogelijk voor mensen met een zorgindicatie. Maar wat als je geen zorgindicatie hebt? De pre-mantelzorgwoning biedt ouderen zonder zorgindicatie een oplossing. We praten je bij over de mogelijkheden.

Lees meer

Voortgang aanpak stikstof

25 juli 2023

Hoe staat het met de voortgang van de aanpak stikstof? Op 30 juni 2023 informeerde Minister van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) de Tweede Kamer hierover. Wij hebben de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet.

Lees meer

Opkoopregelingen: de eerste ervaringen

25 juli 2023

Op 3 juli 2023 zijn de opkoopregelingen voor de veehouderij opengegaan. Dit zijn regelingen die jou financieel ondersteunen als je je veehouderijbedrijf beëindigt. Er is een regeling voor piekbelasters (de LBV+) en een regeling voor veehouders die minder stikstofneerslag veroorzaken, maar wel een bepaalde drempel overschrijden (LBV). Hoe ervaren veehouders de regelingen? We geven je een update.

Lees meer

Geurhinder en veehouderij: aanpassing geurregelgeving

25 juli 2023

Minister Heijnen (IenW) informeerde op 7 juli 2023 de Tweede Kamer over de uitgangspunten voor het aanpassen van de geurregelgeving voor veehouderijbedrijven. Dit gaat zowel om het voorkomen van nieuwe situaties met een onaanvaardbare geurbelasting als het verminderen van bestaande overlast. In dit artikel staan de belangrijkste aandachtspunten.

Lees meer

Innovatie en borging van emissiearme stalsystemen: wat verandert er na de kamerbrief van 30 juni?

25 juli 2023

Emissiearme stallen in de melkveehouderij hebben geen reducerend effect in verhouding tot de RAV-factoren. Ook de emissiearme stallen in de pluimvee- en varkenshouderij hebben minder effect dan verwacht. Dat meldt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een kamerbrief over de innovatie en borging van emissiearme stalsystemen. Wat betekent dit voor jou? Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten.

Lees meer

Stikstof: extern salderen, wat kan nog wel?

25 juli 2023

Extern salderen: het overnemen van de stikstofruimte en bijbehorende stikstofdepositie (stikstofneerslag) van een ander bedrijf. De werkwijze van provincies in het kader van extern salderen verschilt enorm. Wij geven per provincie een update.

Lees meer

Eerste stap legalisering PAS-melding: meld je aan voor 1 oktober 2020

25 juli 2023

Ruim 3.300 bedrijven hebben een melding gedaan onder het PAS. Door de uitspraak van de Raad van State zijn deze meldingen nietig verklaard. De minister van LNV wil een oplossing bieden om de bedrijven die een melding hebben gedaan een geschikte toestemming of vergunning te verlenen. Wil je daarvoor in aanmerking komen? Dan moet je zelf stappen zetten. Lees meer over welke stappen dat zijn.

Lees meer
Scroll naar boven