Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

Nieuw stikstofrapport Johan Remkes: wat staat erin?

03 november 2022

Johan Remkes presenteerde 5 oktober 2022 zijn nieuwste rapport ‘Wat wel kan’ over stikstof en zijn denklijn hierover. Daarbij gaf hij duidelijk aan dat de verhoudingen tussen de agrariërs en het kabinet erg verstoord zijn en het vertrouwen weg is. Wat komt er in het nieuwe rapport naar voren en wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Lees meer

Stikstof: een handig stappenplan voor elke situatie

03 november 2022

Er zijn nieuwe provinciale beleidsregels over stikstof sinds 13 december 2019 (Friesland uitgezonderd). Als je een nieuwe Natuurvergunning aanvraagt, gelden deze nieuwe beleidsregels. Ze gelden dus niet zolang je geen nieuwe Natuurvergunning aanvraagt. Wat betekent dit voor jou?

Lees meer

Stikstof en ammoniak: nieuwe regels tasten vergunningen aan

03 november 2022

Minister Schouten stuurde op 4 oktober een brief aan de Tweede Kamer over het aanpakken van de stikstof- en ammoniakproblematiek. Op 8 oktober hebben de provincies als reactie daarop de beleidsregel met voorwaarden voor extern en intern salderen gepubliceerd. Wil je je bedrijf aanpassen? Wil je je onderneming staken of je rechten verkopen? Dan hebben de nieuwe regels gevolgen. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten.

Lees meer

Stikstof: per situatie een handig stappenplan

03 november 2022

Sinds 13 december 2019 zijn er nieuwe provinciale beleidsregels over stikstof (behalve voor Friesland). Deze nieuwe beleidsregels zijn alleen van toepassing wanneer je een nieuwe Natuurvergunning aanvraagt. Zolang je geen nieuwe Natuurvergunning aanvraagt, gelden de nieuwe beleidsregels dus niet. Wat betekent dit voor jouw situatie?

Lees meer

Wet veedichte gebieden van de baan

03 november 2022

Minister-president Mark Rutte heeft in een brief aan de Tweede Kamer bevestigd dat de Wet veedichte gebieden is ingetrokken. In de brief wordt verwezen naar de afspraken in het nieuwe regeerakkoord. Het nieuwe kabinet gaat praten met de sector en de betrokken provincies om te zien hoe de warme sanering van de varkenshouderij kan worden ingericht in belaste gebieden.

Lees meer

Omgevingswet alwéér uitgesteld

15 september 2022

De landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties (LBV en LBV+) zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. De regelingen worden naar verwachting vanaf 1 juli opengesteld.

Lees meer

Subsidieregeling innovatie en modernisering in Gelderland

07 juni 2022

Wil je innoveren binnen de agrarische sector om stikstofemissie te verminderen? En onderneem je in de provincie Gelderland? Dan kun je wellicht de subsidie ‘Innovatie En Modernisering Stikstof’ aanvragen. Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 26,5 miljoen beschikbaar. Ontdek of jij in aanmerking komt.

Lees meer

Addertje onder het gras bij Ruimte voor Ruimte in Brabant?

04 juni 2022

In Brabant kun je een woning bouwen wanneer een boerderij wordt gesloopt. Dit recht kun je als ondernemer in de (intensieve) veehouderij zelf creëren, maar het is ook mogelijk om een bouwtitel te kopen, bijvoorbeeld bij de Provincie Noord-Brabant. In de Interim Omgevingsverordening regelt de provincie op welke manier een recht voor een nieuwe woning tot stand komt en op welke wijze de voormalige boerderij opnieuw mag worden ingericht.

Lees meer
Scroll naar boven