Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

Recreatiebedrijven, Natura 2000 en stikstof: hoe gaat dat samen?

09 mei 2023

Veel vakantieparken en andere recreatiebedrijven liggen op prachtige plekken. Dichtbij of soms zelfs in een natuurgebied. Een groot pluspunt voor de gasten en bezoekers, maar ook een belangrijk aandachtspunt. Ligt je recreatiebedrijf namelijk in of vlakbij een Natura 2000-gebied, dan kan dit voor jou als ondernemer grote gevolgen hebben. Met name de stikstofuitstoot speelt een grote rol. Ook kan je bedrijf een negatief effect hebben op deze natuur door bijvoorbeeld geluid en licht. Hoe zit dit precies en waar moet je rekening mee houden?

Lees meer

Brabant: nieuwe deadline voor stalaanpassingen, 40% afromen bij extern salderen

01 mei 2023

Onderneem je in het buitengebied van Brabant? Dan zijn er 2 wijzigingen die van belang zijn voor je bedrijfsvoering. De datum waarop je stallen moeten zijn aangepast aan de nieuwe duurzaamheidseisen is opgeschoven naar 1 juli 2024. Verder wordt de afroming bij externe saldering van stikstof verhoogd: het afromingspercentage gaat van 30% naar 40%. Kristel Weren, senior adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu, legt uit wat dit betekent en hoe je hierop kunt anticiperen.

Lees meer

Concept wetswijziging: verlies latente ruimte natuurvergunning

25 april 2023

Het kabinet is bezig met de voorbereiding van een wetsvoorstel die behoorlijk veel impact kan hebben op jouw bedrijf. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat de doelstelling om stikstof te reduceren van 2035 naar 2030 gaat. Daarnaast wordt intern salderen vergunningplichtig in het wetsvoorstel. Ook heeft het kabinet het voornemen om het gebruik van latente ruimte in te perken. De invoering van de wet is nog onzeker, maar áls deze erdoor komt, is het slim om hier tijdig op in te spelen. We vertellen je over de mogelijke consequenties voor jouw bedrijf en de vergunningsmogelijkheden.

Lees meer

Laat stikstof geen belemmering zijn voor jouw bouwproject

20 april 2023

Het thema stikstof speelt al lang niet meer alleen in de agrarische sector. Ook in de bouw- en recreatiesector moet je steeds vaker met behulp van berekeningen aantonen dat je project niet zorgt voor een stikstoftoename. Zelfs als je evenementen organiseert als een paasvuur of trekkertrek, onstpring je de dans niet meer. Toch zijn er genoeg mogelijkheden om je (bouw)project te realiseren. Hoe pak je het aan?

Lees meer

Nieuwe kansen voor stoppende agrariërs in de gemeente Ede

17 april 2023

Ben je een agrarisch ondernemer in Ede? En ben je van plan te stoppen met je agrarische activiteiten? Dan heb je geluk. De gemeente Ede wil het namelijk makkelijker en goedkoper maken om de agrarische bestemming te wijzigen. We vertellen je over de mogelijkheden van de ProMo-regeling (Project: Mogelijkheden Buitengebied).

Lees meer

Stikstofkraker hoeft geen hersenkraker te zijn

13 april 2023

Door de geleidelijke afschaffing van de derogatie mag er minder stikstof vanuit dierlijke mest op je landbouwgrond worden gebruikt. Dat betekent dat je als veehouder meer tonnen mest moet afvoeren. Maar wist je dat er ook een andere oplossing is? Je kunt er namelijk ook voor kiezen om het stikstofgehalte in de mest te verlagen. Dat doe je met behulp van een stikstofkraker. Kun je deze zomaar plaatsen en gebruiken en hoe zit het met vergunningen? We leggen uit hoe het zit.

Lees meer

Uitspraak Raad van State: stikstof berekenen tot grens van 25 km blijft regel

06 april 2023

Bij stikstofuitstotende activiteiten moet je rekening houden met de stikstofneerslag (depositie) die dat veroorzaakt. De stikstofgevolgen worden tot een afstand van 25 kilometer berekend in het rekenprogramma Aerius. Deze 25 km heeft het kabinet in 2021 vastgesteld, maar sindsdien bestaat hier discussie over. Op 5 april 2023 deed de Raad van State hier uitspraak over.

Lees meer

Woningbouw in het buitengebied: hoe pak je dat aan?

03 april 2023

Het kabinet wil de komende jaren fors meer woningen bouwen. Het doel is zelfs om tot 2030 bijna 1 miljoen nieuwe woningen te realiseren. Maar dat zorgt wel voor een uitdaging als het gaat om het vinden van geschikte locaties. Deze zijn namelijk niet zomaar voorhanden. Dat biedt kansen voor ondernemers in het buitengebied, voor bouwbedrijven én voor ontwikkelaars. Het aspect stikstof speelt ook hier een belangrijke rol. Je leest er meer over in dit artikel.

Lees meer

Podcast: Treft de stikstofcrisis ook de mkb-ondernemer?

24 januari 2023

Het thema stikstof heeft niet alleen gevolgen voor en vanuit agrarische bedrijven. Ook voor MKB bedrijven heeft dit gevolgen. In deze podcast vertelt Robert Kamphuis over de gevolgen voor MKB-ondernemers en vertelt hij welke stappen nodig zijn.

Lees meer
Scroll naar boven