Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

Wet veedichte gebieden van de baan

03 november 2022

Minister-president Mark Rutte heeft in een brief aan de Tweede Kamer bevestigd dat de Wet veedichte gebieden is ingetrokken. In de brief wordt verwezen naar de afspraken in het nieuwe regeerakkoord. Het nieuwe kabinet gaat praten met de sector en de betrokken provincies om te zien hoe de warme sanering van de varkenshouderij kan worden ingericht in belaste gebieden.

Lees meer

Subsidieregeling innovatie en modernisering in Gelderland

07 juni 2022

Wil je innoveren binnen de agrarische sector om stikstofemissie te verminderen? En onderneem je in de provincie Gelderland? Dan kun je wellicht de subsidie ‘Innovatie En Modernisering Stikstof’ aanvragen. Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 26,5 miljoen beschikbaar. Ontdek of jij in aanmerking komt.

Lees meer

Addertje onder het gras bij Ruimte voor Ruimte in Brabant?

04 juni 2022

In Brabant kun je een woning bouwen wanneer een boerderij wordt gesloopt. Dit recht kun je als ondernemer in de (intensieve) veehouderij zelf creëren, maar het is ook mogelijk om een bouwtitel te kopen, bijvoorbeeld bij de Provincie Noord-Brabant. In de Interim Omgevingsverordening regelt de provincie op welke manier een recht voor een nieuwe woning tot stand komt en op welke wijze de voormalige boerderij opnieuw mag worden ingericht.

Lees meer

Aandachtspunten Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen

25 mei 2022

Naast de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties hebben de provincies een tweede opkoopregeling gepresenteerd: de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen. Een grote wijziging ten opzichte van de eerdere regeling is dat er nu per Natura 2000-gebied een drempelwaarde komt voor de totale depositie op een gebied in plaats van een gemiddelde drempelwaarde. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten.

Lees meer

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties: woest aantrekkelijk?

25 mei 2022

Volgens de overheid is de stikstofbelasting van de Nederlandse natuur in de meeste gevallen te hoog. Eén van de mogelijkheden om dit terug te brengen, is het opkopen van veehouderijbedrijven. Tot en met 12 juni kun je het voorstel Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) bekijken. Een interessante opkoopregeling of niet? Dit zijn de highlights uit het plan.

Lees meer

Mantelzorgwoning: vergunningvrij of vergunning nodig?

13 april 2022

Dat ouderen langer thuis blijven wonen is steeds meer een gewoonte. Maar niet elke oudere kan dit zonder extra ondersteuning van een derde. Dit geldt ook voor agrariërs. Een mantelzorgwoning op jouw locatie kan dan een optie zijn. Maar hoe leg je dit voor aan de gemeente? En heb je hiervoor een vergunning nodig of niet? In dit artikel vertellen we meer over mantelzorgwoningen op je erf.

Lees meer

Is de afstandsgrens van 25 kilometer juridisch houdbaar?

23 februari 2022

Binnen het stikstofrekenprogramma Aerius is een afstandsgrens van 25 kilometer ingevoerd. Dat betekent dat alleen de effecten van stikstof tot maximaal 25 kilometer afstand worden berekend. Maar is dit juridisch houdbaar? Of zorgt deze grens alleen maar voor meer problemen?

Lees meer
Scroll naar boven