Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

Woningbouw in het buitengebied: hoe pak je dat aan?

04 januari 2022

De gemeente Berkelland werkt aan een nieuw Rood voor Rood-beleid. Hiermee wil de gemeente actief inzetten op de sloop van oude (agrarische) bedrijfsgebouwen in het buitengebied. Doel is om verpaupering tegen te gaan en om extra woningen te bouwen. Het ontwerp lag in het najaar van 2021 ter inzage. De gemeenteraad gaat het naar verwachting in februari 2022 behandelen en vaststellen. Daarna kun je er als ondernemer gebruik van maken.

Lees meer

Vergunningprocedure: ook zonder zienswijze in beroep, zelfs als niet-belanghebbende

09 december 2021

De uitgebreide procedure om een vergunning of wijziging/herziening van een bestemmingsplan aan te kunnen vragen, is gewijzigd. Je kunt nu niet alleen in beroep gaan zonder zienswijze ingediend te hebben, je hoeft niet eens belanghebbende meer te zijn. Heb je uitbreidingsplannen? We leggen je in deze blog uit wat de gewijzigde procedure voor jou betekent.

Lees meer

Minister verlengt de opkoopregeling voor piekbelasters

02 december 2021

Ben jij al bekend met de opkoopregeling voor piekbelasters? Deze heet officieel de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav) en is bedoeld om meer stikstofruimte vrij te maken. De minister verlengt deze regeling en heeft een aantal veranderingen aangebracht. Wat betekent het voor jou als ondernemer als je van de regeling gebruikmaakt? Hoe kom je in aanmerking en wat zijn de gevolgen? We vertellen er meer over in dit artikel.

Lees meer

Aandachtspunten volgende stap legalisatie PAS-meldingen

18 november 2021

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), wil het programma voor de legalisatie van PAS-meldingen vaststellen. Onlangs heeft ze het ontwerp voor dit legalisatieprogramma bekendgemaakt. In dit artikel lichten wij de interessantste onderdelen toe. Onze conclusie? Het legalisatieproces gaat nog lang duren. PAS-melders moeten wachten tot er ontwikkelingsruimte beschikbaar is in hun omgeving.

Lees meer

De omgevingsdialoog: alleen zinvol of zelfs vereist?

15 september 2021

Heb je (bouw)plannen voor je onderneming? Denk dan niet alleen aan wat je wilt en welke vergunningen je daarvoor nodig hebt, maar ook aan je omgeving. Is het alleen zinvol of zelfs vereist dat je belanghebbenden bij de planvorming betrekt? Wij leggen het je uit.

Lees meer

Bedrijfsbeëindiging: wat nu?

13 september 2021

De agrarische sector verandert. Eén van de veranderingen is de afname van het aantal agrarische bedrijven. Er zijn verschillende redenen voor bedrijfsbeëindiging. In veel gevallen is er geen bedrijfsopvolging. Ook stoppen bedrijven ten gunste van de natuur. Dit zal de komende tijd vaker voorkomen nu bekend is geworden dat de ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderij’ opengaat. Bedrijfsbeëindiging brengt nieuwe kansen met zich mee. Hieronder lichten we er een aantal toe.

Lees meer

Milieucontouren: plicht, maar ook bescherming van je bedrijf

13 september 2021

Onderneem je in het buitengebied? Dan kun je te maken krijgen met milieu-aspecten als geur, geluid en fijnstof. Je mag niet meer uitstoten dan is toegestaan, maar wees je er ook van bewust dat overheden rekening moeten houden met jouw vergunde rechten. In dit artikel leggen we kort uit hoe het zit en waar je op kunt letten.

Lees meer

Provincies openen stikstofbank: wat kun jij ermee?

06 augustus 2021

Door het stikstofprobleem is het in sommige situaties lastig om een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb-vergunning) te krijgen. Daarom hebben de provincies een stikstofbank ontwikkeld. Door dit registratiesysteem is het mogelijk om een Wnb-vergunning te krijgen voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. Wat kun jij ermee?

Lees meer

Op huizenjacht: wonen op een voormalig agrarisch bedrijf

20 juli 2021

Op dit moment is er een enorme krapte op de huizenmarkt. De vraag is vele malen hoger dan het aanbod en de woningen worden voor enorme bedragen verkocht. Welke mogelijkheden heb je nog als je op zoek bent naar een woning? Heb je er wel eens aan gedacht om uit te wijken naar het buitengebied? Er zijn namelijk steeds meer woningbouwmogelijkheden op voormalige agrarische bedrijven. Wij vertellen je wat de voordelen zijn en waar je op moet letten bij het aankopen van zo’n woning.

Lees meer
Scroll naar boven