Milieu in de Omgevingswet: dit verandert er voor jou

Met de komst van de Omgevingswet gaat er op het gebied van milieu e.e.a. veranderen. Annewies de Haan gaat in dit artikel in op de veranderingen en wat de gevolgen zijn voor ondernemers in het buitengebied.

 

 

Wat verandert er in het algemeen als het gaat om milieu?

‘De grootste verandering op het gebied van milieu is dat de systematiek verandert. Onderneem je in het buitengebied en heeft je bedrijf impact op het milieu, dan werd er voorheen gekeken naar de inrichting van je bedrijf. Wat voor type bedrijf heb je? Op basis van die inrichting werd bepaald of je een melding of een vergunning nodig had.’

‘Binnen de nieuwe wet verdwijnt het begrip ‘inrichting’ en wordt er getoetst op basis van ‘milieubelastende activiteiten.’ Het houden van vee is een voorbeeld van zo’n activiteit, maar daarnaast kun je ook andere activiteiten hebben binnen je bedrijf. Denk aan een recreatiebedrijf met een kinderboerderij, zwembad en horeca. Per activiteit moet je gaan bekijken welke vorm van toestemming je nodig hebt. Dit kan een meldingsplicht, vergunningplicht of informatieplicht zijn.’

Welke gevolgen hebben de veranderingen voor ondernemers?

De veranderingen hebben alleen gevolgen als je je bedrijf gaat aanpassen. Verander je niets, dan val je onder het overgangsrecht en blijven je huidige toestemmingen gelden. Je hoeft dan dus niets te doen.’

‘Wil je wel uitbreiden? Met extra dieren bijvoorbeeld? Of ga je nieuwe activiteiten starten? Dan moet je dus opnieuw een melding indienen of vergunning aanvragen. In de nieuwe situatie betekent dat dat je in beeld moet brengen welke milieubelastende activiteiten je hebt op je bedrijf. Wat is mijn hoofdactiviteit? Welke stoffen sla ik op? Wat gebruik ik aan bijproducten, etc? Per activiteit bekijk je vervolgens of je daar een melding of vergunning voor nodig hebt.’

Wat houdt de informatieplicht in?

‘In sommige gevallen moet je de gemeente informeren dat je milieubelastende activiteiten hebt en moet je hier gegevens over delen. Je valt dan dus onder de zogeheten informatieplicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het informeren over het uitvallen van afgasreinigingsapparatuur of over de datum en het tijdstip van een periodieke meting.’

Zijn er verder nog aandachtspunten?

‘Wat in mijn ogen nog wel een verzwaring is, is de verandering rondom de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Dit is een simpele vergunning als het ware, maar deze vervalt. De meeste bedrijven die eerder alleen een OBM nodig hadden, zullen bij een wijziging in de bedrijfsvoering met de komst van de Omgevingswet een vergunning aan moeten vragen. Dit betekent dat ook de kleinere veehouderijen met meer dan 50 paarden of schapen een omgevingsvergunning aan moeten vragen als ze iets willen wijzigen op hun bedrijf.’

Stel, je wilt na 1 januari iets veranderen aan je bedrijf, waar moet je dan rekening mee houden?

‘Het belangrijkste is dus dat je – in samenwerking met je adviseur – alle milieubelastende activiteiten in beeld brengt. Die bepalen dus welke vorm van toestemming je moet aanvragen. Let erop dat als je een meldingsplicht hebt, dat je je melding zo snel mogelijk indient bij de gemeente. Het is namelijk verboden om de activiteit of een onderdeel daarvan op te starten zonder de melding te doen. Je mag niet eerder dan 4 weken na de melding starten.’

‘Houd er verder rekening mee dat het vergunningsproces hierdoor waarschijnlijk wel langer gaat duren. Het is voor iedereen nieuw en er moet veel meer in kaart worden gebracht, dat gaat zeker in het begin meer tijd kosten helaas. Uiteraard kunnen wij ondernemers hierbij helpen en ze ondersteunen om hun groeiambities voor elkaar te krijgen.’

Meer weten?

Wil je meer weten over de Omgevingswet of wil je sparren over wat de inwerkingtreding van de wet voor gevolgen kan hebben voor jouw plannen? Neem contact op met Annewies de Haan. Ze vertelt je graag over wat er mogelijk is.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist & Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven