Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

PAS vernietigd: hoe kun je nog een vergunning Wet natuurbescherming krijgen?

13 juni 2023

Momenteel ligt het verlenen van de vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb) stil vanwege de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In dit artikel geven wij weer dat het aanhouden van de vergunningen niet nodig is. De provincies kunnen namelijk gewoon doorgaan met het verlenen van vergunningen voor het houden van vee. Wat kun je doen?

Lees meer

Informatieplicht energiebesparing 2023: wat houdt dit in?

24 mei 2023

Heeft jouw bedrijf een energiebesparingsplicht? Dan moet je voor 1 december 2023 (weer) je gegevens indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Verder wordt de informatieplicht in vergelijking met 2019 iets aangepast. Wat betekent dit voor jou? Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Lees meer

Recreatiebedrijven, Natura 2000 en stikstof: hoe gaat dat samen?

09 mei 2023

Veel vakantieparken en andere recreatiebedrijven liggen op prachtige plekken. Dichtbij of soms zelfs in een natuurgebied. Een groot pluspunt voor de gasten en bezoekers, maar ook een belangrijk aandachtspunt. Ligt je recreatiebedrijf namelijk in of vlakbij een Natura 2000-gebied, dan kan dit voor jou als ondernemer grote gevolgen hebben. Met name de stikstofuitstoot speelt een grote rol. Ook kan je bedrijf een negatief effect hebben op deze natuur door bijvoorbeeld geluid en licht. Hoe zit dit precies en waar moet je rekening mee houden?

Lees meer

Brabant: nieuwe deadline voor stalaanpassingen, 40% afromen bij extern salderen

01 mei 2023

Onderneem je in het buitengebied van Brabant? Dan zijn er 2 wijzigingen die van belang zijn voor je bedrijfsvoering. De datum waarop je stallen moeten zijn aangepast aan de nieuwe duurzaamheidseisen is opgeschoven naar 1 juli 2024. Verder wordt de afroming bij externe saldering van stikstof verhoogd: het afromingspercentage gaat van 30% naar 40%. Kristel Weren, senior adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu, legt uit wat dit betekent en hoe je hierop kunt anticiperen.

Lees meer

Concept wetswijziging: verlies latente ruimte natuurvergunning

25 april 2023

Het kabinet is bezig met de voorbereiding van een wetsvoorstel die behoorlijk veel impact kan hebben op jouw bedrijf. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat de doelstelling om stikstof te reduceren van 2035 naar 2030 gaat. Daarnaast wordt intern salderen vergunningplichtig in het wetsvoorstel. Ook heeft het kabinet het voornemen om het gebruik van latente ruimte in te perken. De invoering van de wet is nog onzeker, maar áls deze erdoor komt, is het slim om hier tijdig op in te spelen. We vertellen je over de mogelijke consequenties voor jouw bedrijf en de vergunningsmogelijkheden.

Lees meer

Laat stikstof geen belemmering zijn voor jouw bouwproject

20 april 2023

Het thema stikstof speelt al lang niet meer alleen in de agrarische sector. Ook in de bouw- en recreatiesector moet je steeds vaker met behulp van berekeningen aantonen dat je project niet zorgt voor een stikstoftoename. Zelfs als je evenementen organiseert als een paasvuur of trekkertrek, onstpring je de dans niet meer. Toch zijn er genoeg mogelijkheden om je (bouw)project te realiseren. Hoe pak je het aan?

Lees meer

Nieuwe kansen voor stoppende agrariërs in de gemeente Ede

17 april 2023

Ben je een agrarisch ondernemer in Ede? En ben je van plan te stoppen met je agrarische activiteiten? Dan heb je geluk. De gemeente Ede wil het namelijk makkelijker en goedkoper maken om de agrarische bestemming te wijzigen. We vertellen je over de mogelijkheden van de ProMo-regeling (Project: Mogelijkheden Buitengebied).

Lees meer

Stikstofkraker hoeft geen hersenkraker te zijn

13 april 2023

Door de geleidelijke afschaffing van de derogatie mag er minder stikstof vanuit dierlijke mest op je landbouwgrond worden gebruikt. Dat betekent dat je als veehouder meer tonnen mest moet afvoeren. Maar wist je dat er ook een andere oplossing is? Je kunt er namelijk ook voor kiezen om het stikstofgehalte in de mest te verlagen. Dat doe je met behulp van een stikstofkraker. Kun je deze zomaar plaatsen en gebruiken en hoe zit het met vergunningen? We leggen uit hoe het zit.

Lees meer
Scroll naar boven