Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

Uitspraken rechtszekerheid positieve weigering zorgen voor meer onzekerheid

22 december 2022

Op 1 december 2022 heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld dat een positieve weigering niet gelijkgesteld kan worden aan een natuurvergunning. Dat staat lijnrecht tegenover een uitspraak van de rechtbank Gelderland op 18 oktober 2022: hier werd juist geoordeeld dat een positieve weigering juridisch evenveel rechten geeft als een natuurvergunning. Deze twee uitspraken laten zien dat er nog veel onduidelijkheid is rondom de positieve weigering. En dat zorgt voor onzekerheid bij ondernemers die intern willen salderen.

Lees meer

Stikstofupdate: Piekbelasters en latente ruimte

08 december 2022

Op 25 november 2022 heeft minister Van der Wal een brief geschreven over de integrale aanpak van het landelijk gebied en de gevolgen van de uitspraak over het vervallen van de bouwvrijstelling. Er is nog veel onduidelijk en onzeker. Wat weten we op dit moment wel? Laten we beginnen bij de piekbelasters.

Lees meer

Bouwvrijstelling stikstof van tafel: wat nu?

03 november 2022

Op 2 november 2022 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de bouwvrijstelling niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De Raad van State kan daardoor niet anders dan constateren dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. De bouwvrijstelling is daarmee van tafel. Maar betekent dat ook dat er nu een algehele bouwstop geldt? Het antwoord is nee.

Lees meer

Het weiden van vee: vergunningvrij, maar niet regelvrij

03 november 2022

Het weiden van koeien heeft geen negatieve gevolgen voor de natuur. Tenminste als je de toename van de stikstofuitstoot van koeien in de wei kunt wegstrepen tegen een afname van de stikstofuitstoot doordat je minder mest uitrijdt. Die uitspraak deed de Raad van State op 12 oktober 2022. Wat is de strekking van de uitspraak? Wat zijn de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? Dat vertellen we je in dit artikel.

Lees meer

Nieuw stikstofrapport Johan Remkes: wat staat erin?

03 november 2022

Johan Remkes presenteerde 5 oktober 2022 zijn nieuwste rapport ‘Wat wel kan’ over stikstof en zijn denklijn hierover. Daarbij gaf hij duidelijk aan dat de verhoudingen tussen de agrariërs en het kabinet erg verstoord zijn en het vertrouwen weg is. Wat komt er in het nieuwe rapport naar voren en wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Lees meer

Stikstof: een handig stappenplan voor elke situatie

03 november 2022

Er zijn nieuwe provinciale beleidsregels over stikstof sinds 13 december 2019 (Friesland uitgezonderd). Als je een nieuwe Natuurvergunning aanvraagt, gelden deze nieuwe beleidsregels. Ze gelden dus niet zolang je geen nieuwe Natuurvergunning aanvraagt. Wat betekent dit voor jou?

Lees meer

Stikstof en ammoniak: nieuwe regels tasten vergunningen aan

03 november 2022

Minister Schouten stuurde op 4 oktober een brief aan de Tweede Kamer over het aanpakken van de stikstof- en ammoniakproblematiek. Op 8 oktober hebben de provincies als reactie daarop de beleidsregel met voorwaarden voor extern en intern salderen gepubliceerd. Wil je je bedrijf aanpassen? Wil je je onderneming staken of je rechten verkopen? Dan hebben de nieuwe regels gevolgen. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten.

Lees meer
Scroll naar boven