Bestemmingsplanwijziging

Heb je een nieuwe bestemming voor je locatie? Dan kan het zijn dat je het bestemmingsplan moet laten wijzigen.

Waarom een bestemmingsplanwijziging?

Heb je een (agrarisch) bedrijf in het buitengebied? Of wil je een bouwproject uitvoeren? Dan moeten je activiteiten passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente. Het kan zijn dat je het bestemmingsplan moet laten wijzigen. Wij nemen de procedure voor de bestemmingsplanwijziging voor je uit handen.

(On)mogelijkheden binnen het bestemmingsplan

Ben je van plan om een nieuwbouwproject te starten op een voorheen agrarische locatie? Dan is de kans groot dat dit binnen het huidige bestemmingsplan niet direct mogelijk is.

Ook kan het zijn dat je een agrarische bestemming hebt die niet meer toereikend is wanneer je nevenactiviteiten opzet, zoals een horecagelegenheid of bed & breakfast. Of misschien ben je van plan om te stoppen met jouw werkzaamheden in het buitengebied, maar wil je er wel graag blijven wonen. In deze gevallen moet je de (agrarische) bestemming vaak veranderen in een woonbestemming.

We helpen je graag. Bij een wijziging van het bestemmingsplan, of zo nodig bij het verkrijgen van de juiste vergunningen voor de aanpassingen. Zo zorgen we dat jouw (bouw)plan gerealiseerd kan worden.

Bestemmingsplan wijzigen

Er komt een hoop kijken bij een bestemmingsplanwijziging. En de moed kan je best wel eens in de schoenen zakken. Bij De Omgevingsadviseurs kijken we naar   mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Bovendien hebben we veel kennis en ervaring met deze processen. We dienen dan ook graag een bestemmingsplanwijziging voor je in. Én we komen graag op voor jouw ondernemersbelangen.

M.e.r.-plichtig?

Waar we nog meer rekening mee houden? Dat je ook op het vlak van milieu aan de wet- en regelgeving voldoet. Ben je van plan om een weg aan te leggen, wil je een recreatiebedrijf starten of uitbreiden of ben je van plan dieren te houden? Dan kan het zijn dat je niet alleen een bestemmingsplan moet indienen, maar aanvullend moet voldoen aan Europese milieueisen.

Kom je met het aantal dieren dat je houdt boven een bepaalde grens uit? Dan moet je mogelijk een milieueffectrapportage (m.e.r.) laten uitvoeren. Het kan ook zijn dat je uitkomt op de inhoudelijk minder zware variant: de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Bijvoorbeeld omdat je qua oppervlakte of aantal (verwachte) bezoekers van je recreatiebedrijf onder de gestelde drempel blijft. Ook is er nog een tussenvorm, namelijk de aanmeldingsnotitie. Bij De Omgevingsadviseurs zoeken we voor je uit wat er in jouw situatie exact nodig is.

Draagvlak creëren

Behalve het opstellen van bestemmingsplannen en het indienen van bestemmingsplanwijzigingen, schrijven we ruimtelijke onderbouwingen, dienen we zo nodig zienswijzen in, zorgen we voor de nodige onderzoeken als geluids- en geuronderzoeken, begeleiden we de dialoog met de buurt én lobbyen we bij de gemeenteraad als dat nodig is.

Daarmee creëren we draagvlak voor jouw ideeën. Want een bestemmingsplanwijziging heeft niet alleen invloed op jouw bedrijf of project, maar ook op de omgeving. Zo zorgen we er vanuit een integrale aanpak voor dat jij toekomstbestendig kunt ondernemen op jouw locatie.

 

Bestemmingsplan wijzigen?

Meer weten over het wijzigen van bestemmingsplannen?

Meer weten over het wijzigen van bestemmingsplannen?

Wil je weten of het nodig is om het bestemmingsplan voor jouw locatie te wijzigen? Of wil je een bestemmingsplanwijziging indienen? Onze adviseur Kristel Weren helpt je uit de brand.

Project Slangenbeek

Realisatie waterbassin

Om zijn bedrijf verder te kunnen uitbreiden, wilde eigenaar Hans Engberink een tweede waterbassin laten aanleggen voor bewatering.

Onze werkwijze

Jouw vraagstuk vormt de basis van onze aanpak. Op basis daarvan zetten we de expertises in die nodig zijn om jouw doel te behalen. In elke fase van het proces staan we voor je klaar om je te ondersteunen.

Scroll naar boven