Milieutoestemming

Heeft jouw bedrijf effect op het milieu? Dan ben je wettelijk verplicht om over de juiste milieutoestemming te beschikken. 

Melding of vergunning?

Als ondernemer in het buitengebied krijg je te maken met milieuregels. Belast je bedrijf het milieu? Dan ben je wettelijk verplicht om dit te melden. De Omgevingsadviseurs helpt je bij het op de juiste wijze verkrijgen van jouw milieutoestemming, denk aan een melding Activiteitenbesluit of het aanvragen van de juiste vergunning.

Melding Activiteitenbesluit

Hoe weet je wat voor milieutoestemming je nodig hebt? Dat is afhankelijk van het type en de grootte van jouw bedrijf en de mate waarin jouw bedrijf het milieu belast. Afhankelijk van je situatie ben je óf meldingsplichtig óf vergunningsplichtig. Heb je bijvoorbeeld meer dan 200 melkkoeien, 100 paarden, 40.000 stuks pluimvee of 1.200 vleeskalveren? Dan moet je voor jouw activiteiten een Omgevingsvergunning milieu aanvragen.

Val je onder deze grens? Dan moet je voor activiteiten die een negatief effect hebben op het milieu, een milieumelding doen of een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen. Hierbij vermeld je welke activiteiten er plaatsvinden op je bedrijf. Het houden van dieren bijvoorbeeld, de opslag van dieselolie, voeropslag en mestopslag. Er zijn voorschriften voor iedere activiteit. Elke wijziging die je doet, moet je melden. Denk aan een wijziging van bijvoorbeeld het bergen van werktuigen, het verleggen van kuilvoerplaatsen en het aanleggen van een mestbassin.

Omgevingsvergunning

Voor sommige activiteiten volstaat dus een melding Activiteitenbesluit. Bijvoorbeeld als je maximaal 50 paarden of pony’s hebt. Heb je tussen de 51 en 100 paarden? Dan moet je niet alleen een melding doen, maar ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen. Kom je boven de 100 paarden uit? Dan vraag je een Omgevingsvergunning milieu aan. Voor alle diersoorten bestaan er dit soort richtlijnen.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Hebben jouw activiteiten belangrijke gevolgen voor het milieu? Dan kan het zijn dat je een milieueffectrapportage (m.e.r.) moet doorlopen. De m.e.r. is een Europese richtlijn. Of je wel of niet m.e.r.-plichtig bent is afhankelijk van diverse zaken. Je moet vooral bekijken of je niet boven bepaalde drempelwaarden uitkomt. Met name dieraantallen zijn hier een belangrijk uitgangspunt.

Bij een toets aan deze drempelwaarden, wordt duidelijk of je een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling moet doen of dat je de inhoudelijk zwaardere m.e.r.-procedure volledig moet doorlopen. Is een m.e.r.-beoordeling voldoende? Houd er dan rekening mee dat deze beoordeling extra proceduretijd kost.

Wat is er nodig in jouw situatie?

Als ondernemer in het buitengebied krijg je dus te maken met behoorlijk wat richtlijnen. Is een melding voldoende, moet je een vergunning aanvragen of zelfs een m.e.r.-procedure doorlopen? Bij De Omgevingsadviseurs helpen we je om het overzicht te behouden. We bekijken wat er wel en niet kan in jouw situatie en helpen je bij jouw melding of aanvraag.

Laat je melding toetsen

Ga je zelf aan de slag met een milieutoestemming? Dan raden wij je aan om deze door een van onze adviseurs te laten checken. Wij kijken of je de gegevens juist hebt ingevoerd en of je hiermee voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Liever helemaal ontzorgd worden? Dan regelen we graag jouw complete vergunningaanvraag: van invullen tot en met indienen. Zo kom je achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan. Weer een zorg minder!

 

Heb jij de juiste milieutoestemming?

Meer weten over milieumeldingen en -vergunningen?

Meer weten over milieumeldingen en -vergunningen?

Hulp nodig bij het doen van een melding Activiteitenbesluit, aanvragen van een Omgevingsvergunning milieu of bij jouw m.e.r.-procedure? Femke Nieuwhuis adviseert je graag!

Project Avontyr

Uitbreiding groepsaccommodatie

Toen eigenaar Peter Swinkels wilde uitbreiden met 2 boomhutten als overnachtingsplek, merkte hij al snel dat dit een ingewikkeld en tijdrovend proces kon worden.

Onze werkwijze

Jouw vraagstuk vormt de basis van onze aanpak. Op basis daarvan zetten we de expertises in die nodig zijn om jouw doel te behalen. In elke fase van het proces staan we voor je klaar om je te ondersteunen.

Scroll naar boven