Bijbouwen middenin natuurgebied

Je locatie uitbreiden dat gelegen is in een natuurgebied? Je moet aan heel wat regels en eisen voldoen wil je dit soort toekomstplannen mogen uitvoeren. Wij hielpen groepsaccommodatie Avontyr bij de stikstofberekening en een nieuw bestemmingsplan voor de uitbreiding van de accommodatie.

De vraag van de opdrachtgever

Uitbreiden met 2 boomhutten

Slapen in een boomhut mogelijk maken, dat was de droom van Avontyr. De locatie ligt midden in de Reekse bossen in natuurgebied de Maashorst. Prachtig natuurlijk, maar bijbouwen in zo’n gebied is niet zomaar toegestaan.

Toen eigenaar Peter Swinkels wilde uitbreiden met 2 boomhutten als overnachtingsplek, merkte hij al snel dat dit een ingewikkeld en tijdrovend proces kon worden. De Omgevingsadviseurs heeft de onderneming daarom begeleid bij de herziening van het bestemmingsplan en de verdere vergunningaanvraag.

Ingezette expertises door de omgevingsadviseurs

Hoe ga je de natuur compenseren?

Op basis van de uitbreidingsplannen hebben wij geadviseerd over hoe je bouwen in natuurgebied kunt compenseren. Zo heeft Avontyr ervoor gekozen om een ecologische verbindingszone te ontwikkelen op eigen grond en om de dennen en eiken in het gebied vrij te maken voor een insectenrijke strook. Eigen grond inzetten om natuur te compenseren dus.

Ook hebben we ‘bemiddeld’ tussen de wensen van de gemeente en de wensen van Avontyr. Zo hebben we er samen voor gezorgd dat de uitbreidingsplannen doorgang konden krijgen, passend bij de onderneming én de wensen en eisen van de gemeente.

Uiteraard zorgden we voor de juiste documentatie voor de benodigde vergunningen en toestemming. We toonden met een stikstofberekening aan dat de uitbreiding geen invloed had op het natuurgebied waardoor het bestemmingsplan werd vastgesteld

Klantverhaal

‘We kunnen een deel van onze grond inzetten voor natuurcompensatie’

‘Kristel wijst ons voortdurend de weg en op zo’n manier dat het ons zo min mogelijk kost.’

Het resultaat

Nieuwe boomhutten gerealiseerd

Het resultaat? Door onze inspanningen heeft Avontyr een go gekregen op de plannen en zijn de 2 nieuwe boomhutten inmiddels gerealiseerd.

 

Meer weten?

Wil je weten welke vergunning je nodig hebt of heb je hulp nodig bij een bestemmingsplan of vergunningaanvraag? Neem contact op met Kristel Weren. Ze vertelt je er graag meer over.

Scroll naar boven