Natuurvergunning

Heeft jouw bedrijf of project een significant effect op een Natura 2000-gebied? Dan heb je een natuurvergunning nodig.

Waarom een natuurvergunning?

De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt Nederlandse natuurgebieden, dier- en plantsoorten. De provincies zien hierop toe en bepalen dan ook wat er in het gebied wel en niet mag als het gaat om de natuur. Provincies geven ook vergunningen af. Heeft jouw bedrijf of project een significant effect op een Natura 2000-gebied? Dan moet je bij de provincie een natuurvergunning aanvragen. 

Stikstofuitstoot berekenen

Heb je een natuurvergunning (ook wel Wnb-vergunning, Nb-vergunning of stikstofvergunning genoemd) nodig? Bijvoorbeeld omdat je je bedrijf wilt uitbreiden? Of omdat je activiteiten veranderen? Dan moet je aantonen dat de stikstofuitstoot op jouw bedrijf binnen de perken blijft. Dat doe je met behulp van een Aerius-berekening.

Om te achterhalen wat het stikstofeffect gaat zijn in de gewenste situatie, wordt er – indien het bedrijf beschikt over een referentiesituatie – een vergelijking gemaakt met die referentiesituatie. Daarmee toon je aan dat er ten opzichte van de situatie die je eerder vergund hebt gekregen geen toename van stikstof is. Houd er rekening mee dat er al bij een toename van 0,01 mol sprake is van een negatief effect. Je moet dus precies op 0,00 uitkomen.

Uitbreiden zonder stikstoftoename?

Hoe zorg je er nu voor dat je met meer dieren toch geen toename hebt? Daarvoor zijn verschillende oplossingen. Denk aan intern en extern salderen. Intern salderen doe je bijvoorbeeld door een bestaande stal emissiearm te maken of bestaande activiteiten aan te passen. De ammoniakwinst die dat oplevert, kun je gebruiken om de veestapel uit te breiden. Je lost het probleem in dat geval dus intern op. Bij extern salderen neem je de ammoniakrechten van een ander bedrijf over.

Heb je al deze zaken in kaart gebracht? Dan kun je op basis van die gegevens een vergunning aanvragen voor jouw uitbreiding, nieuwe stal of project in het buitengebied.

 

Natuurvergunning aanvragen?

Meer weten over de natuurvergunning?

Meer weten over de natuurvergunning?

Hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning of het maken van een stikstofberekening? Bij De Omgevingsadviseurs helpen we je graag. Door onze jarenlange ervaring weten we wat er wel en niet mogelijk is en hoe de wet- en regelgeving in elkaar zit. Zullen we kennismaken? Femke Nieuwhuis adviseert je graag!

Project Avontyr

Uitbreiding groepsaccommodatie

Toen eigenaar Peter Swinkels wilde uitbreiden met 2 boomhutten als overnachtingsplek, merkte hij al snel dat dit een ingewikkeld en tijdrovend proces kon worden.

Onze werkwijze

Jouw vraagstuk vormt de basis van onze aanpak. Op basis daarvan zetten we de expertises in die nodig zijn om jouw doel te behalen. In elke fase van het proces staan we voor je klaar om je te ondersteunen.

Scroll naar boven