Voormalige bedrijfswoning omzetten naar reguliere woning: wat zijn de mogelijkheden?

Met de komst van de Omgevingswet zijn er meer mogelijkheden voor het omzetten van een voormalige bedrijfswoning naar een reguliere woning. De regeling voor de zogeheten plattelandswoning is verbreed en geldt voor meerdere sectoren, zoals de agrarische sector, horeca én bedrijventerreinen. Wat houdt het precies in?

 

Wat is een bedrijfswoning?

Een bedrijfswoning is een woning die functioneel is verbonden aan een bedrijf. Heeft een bedrijf de woning niet meer nodig? Dan kun je deze omzetten naar een voormalige bedrijfswoning. In de agrarische sector heet dit ook wel een plattelandswoning. Je kunt de woning dan gebruiken als een reguliere woning.

Dit is een voortzetting van de regeling voor plattelandswoningen waarbij agrarische bedrijfswoningen zijn omgezet naar reguliere woningen. Meestal staat de woning dicht bij het bedrijf waar het functioneel aan verbonden was.

Omgevingswet: wat is er nieuw?

De grootste wijziging sinds de invoering van de Omgevingswet is dat de regeling voor plattelandswoningen nu ook geldt voor voormalige bedrijfswoningen bij horecagelegenheden én voormalige bedrijfswoningen op een bedrijventerrein. Voor deze ondernemers biedt dit meer mogelijkheden. De regeling geldt dus niet alleen meer voor agrarische bedrijven.

Welke criteria gelden er?

Het beleid voor voormalige bedrijfswoningen speelt met name op lokaal niveau. Het beleid uit het omgevingsplan geeft aan welke criteria er gelden voor het omzetten van een bedrijfswoning naar een voormalige bedrijfswoning. Provinciale overheden kunnen hieromtrent ook beleid opstellen.

Bij voormalige bedrijfswoningen is het belangrijk dat in én rondom de woning een aanvaardbaar leefklimaat is. De gemeente kan – in relatie tot het bedrijf waar de voormalige bedrijfswoning bij hoort – een lager beschermingsniveau accepteren voor bijvoorbeeld geur en geluid. Ten aanzien van fijnstof (luchtkwaliteit) kan de gemeente geen lager beschermingsniveau accepteren.

De voormalige bedrijfswoning houdt hetzelfde beschermingsniveau als reguliere woningen in relatie tot andere bedrijvigheid.

Toetsing aan het omgevingsplan

Het toelaten van een voormalige bedrijfswoning gaat via een toetsing aan het omgevingsplan en het aanvragen van een omgevingsvergunning. Daar gebruik je een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA) voor. Wanneer er geen beleidsregels in het omgevingsplan staan, kan het instrument van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) worden aangevraagd.

Ook zijn er instructieregels vanuit het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) die aangeven dat voor woningen met een voormalige functionele binding – in relatie tot reguliere woningen – afwijkende regels kunnen gelden waarmee de gemeente rekening moet houden.

Geluid, trillingen en slagschaduw

Wat de gemeente bij de beoordeling het zwaarst laat wegen? De eisen met betrekking tot geluid, geur, trillingen én slagschaduw. Je moet kunnen aantonen dat er een acceptabel woon- en leefklimaat is op de locatie van de voormalige bedrijfswoning. Dit kan bijvoorbeeld met een geuronderzoek of geluidsonderzoek.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of ben je benieuwd wat er in jouw specifieke geval geldt? Neem dan contact op met Cindy Seinen. Zij helpt je graag!

Scroll naar boven