Deelname LBV of LBV+-regeling: hoe nu verder?

Heb je een aanvraag gedaan voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) of LBV+ en heb je een positieve beslissing ontvangen? Dan zijn er een aantal belangrijke stappen te zetten. Heb je je nog niet ingeschreven, maar ben je van plan je bedrijf aan te melden voor de LBV+-regeling? Ook dan is het verstandig om alvast rekening te houden met deze stappen. Karlijn vertelt er meer over.

Binnen 12 maanden

Na het ondertekenen van de LBV-overeenkomst moet je een aantal belangrijke zaken binnen een vastgestelde termijn regelen. Zo moet je milieumelding, milieuvergunning en/of natuurvergunning voor het houden van landbouwhuisdieren binnen 12 maanden zijn aangepast.

Ook moet in veel gevallen het omgevingsplan (voormalige bestemmingsplan) gewijzigd worden. Daarvoor geldt dezelfde termijn; binnen 12 maanden na ondertekening moet het verzoek tot wijziging van het omgevingsplan in behandeling zijn bij de gemeente. Het indienen van een principeverzoek of het principebesluit van de gemeente is niet voldoende. Veel tijd heb je dus niet. Het is een harde termijn en het aanpassen van het omgevingsplan kost gemeenten veel tijd. De belangrijkste aandachtspunten lichten wij hieronder toe.

Belangrijke aandachtspunten

Je legt vast dat je op jouw locatie geen landbouwhuisdieren meer houdt. Zowel op het vlak van natuur, milieu als ruimtelijke ordening. Hiervoor moet je je vergunning of melding laten intrekken of aanpassen. In de meeste gevallen is het niet verstandig om deze meteen in te laten trekken. Je mag namelijk 15% van de huidige ammoniakemissie behouden voor de vervolgfunctie. Dat kun je bijvoorbeeld nodig hebben als je een paardenpension wil realiseren of als je de landbouwgrond wil blijven bewerken met trekkers of andere werktuigen die stikstof uitstoten.

Voor het vastleggen van de vervolgfunctie op jouw erf is het belangrijk dat je weet wat je wil. Of je je locatie nu wil inzetten voor dagrecreatie, er een camping wil realiseren, je ervoor kiest om er een woonbestemming van te maken, of dat je de agrarische bestemming die erop zit (deels) wil behouden: je moet je ideeën voorleggen aan de gemeente. Hoe jouw ideeën bij de gemeente terechtkomen? Bijvoorbeeld door middel van een principeverzoek.

Gestoeld op onderzoeken

De gemeente gaat het omgevingsplan niet zomaar wijzigen. Jouw plannen moeten goed doordacht zijn en je moet ze onderbouwen met onderzoeken. Denk aan een asbestinventarisatie, een quickscan flora en fauna en bijvoorbeeld een geuronderzoek.

Andere aandachtspunten

In sommige gevallen kun je naast de LBV-regeling ook gebruikmaken van de Rood-voor-Rood-regeling. Dit is per gemeente anders. En er zijn meer aandachtspunten. Zo moet je bij deelname aan de opkoopregeling bijvoorbeeld ook je productierechten laten vervallen.

Wil je alles weten over de belangrijkste to do’s omtrent de regelingen? Bij De Omgevingsadviseurs zijn we gespecialiseerd in dit soort trajecten en adviseren we je graag over de mogelijkheden.

Aanmelden voor LBV+?

Heb jij je nog niet ingeschreven voor de LBV+-regeling, maar ben je wel van plan te stoppen? Dan heb je nog tot en met 20 december 2024 de tijd om je aan te melden voor de regeling. Maak dan ook meteen plannen voor de vervolgfunctie van je locatie.

Meer weten?

Neem contact op met Karlijn. Zij adviseert je graag.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven