Actueel

Onze kennis houden we niet voor onszelf, maar delen we graag met je. Hier lees je relevant nieuws en blogs met aandachtspunten om je verder te helpen.

Stikstof: extern salderen, wat kan nog wel?

25 juli 2023

Extern salderen: het overnemen van de stikstofruimte en bijbehorende stikstofdepositie (stikstofneerslag) van een ander bedrijf. De werkwijze van provincies in het kader van extern salderen verschilt enorm. Wij geven per provincie een update.

Lees meer

Eerste stap legalisering PAS-melding: meld je aan voor 1 oktober 2020

25 juli 2023

Ruim 3.300 bedrijven hebben een melding gedaan onder het PAS. Door de uitspraak van de Raad van State zijn deze meldingen nietig verklaard. De minister van LNV wil een oplossing bieden om de bedrijven die een melding hebben gedaan een geschikte toestemming of vergunning te verlenen. Wil je daarvoor in aanmerking komen? Dan moet je zelf stappen zetten. Lees meer over welke stappen dat zijn.

Lees meer

Plannen in Nationaal Programma Landelijk Gebied: niet alleen stikstof

13 juni 2023

De stikstofplannen die vrijdag 10 juni zijn gepubliceerd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gaan ver. We begrijpen dan ook dat er veel onrust is en dat je je als ondernemer afvraagt hoe jouw toekomst eruitziet. Wat weten we tot nu toe? Wat kun je de komende tijd verwachten? En wat kun je nu het beste doen?

Lees meer

Handhaving PAS-melders gestart: wat nu?

13 juni 2023

De provincie Overijssel is bij een aantal PAS-melders gestart met handhaving. Dit veroorzaakt veel onrust bij agrariërs in Nederland. Wat betekent dat voor jou en je bedrijf? Kom erachter in deze blog.

Lees meer

Opkoopregelingen veehouderijen bekend: wat nu?

13 juni 2023

De 2 langverwachte opkoopregelingen voor de veehouderij zijn gepubliceerd: de LBV+ en de LBV. Deze regelingen zijn gericht op het beëindigen van veehouderijlocaties. Wat kun je doen om te bepalen of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de regelingen? En welke eventuele vervolgfuncties zijn toegestaan? In dit artikel gaan we in op de voorwaarden van de regelingen en geven we je handvatten voor het maken van de juiste keuzes voor je bedrijf.

Lees meer

Beperking gebruik latente ruimte?

13 juni 2023

De wereld van ‘stikstof’ is continu in beweging. Ook de afgelopen tijd was er weer reuring over dit onderwerp. In dit artikel besteden we aandacht aan een belangrijke uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant over aanwezige milieutoestemmingen in relatie tot een onherroepelijke natuurvergunning.

Lees meer

Veel onduidelijkheid na Europese uitspraak over het PAS

13 juni 2023

Agrarische bedrijven en andere sectoren moeten strenger worden getoetst op de gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Dit heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld in het kader van het Nederlandse stikstofbeleid en de daarbij horende vergunningen. We belichten de belangrijkste punten van de uitspraak.

Lees meer
Scroll naar boven