Geur onder de Omgevingswet: dit moet je weten

Wil je je onderneming in het buitengebied veranderen of uitbreiden? Dan mag je geurbelasting op de omgeving niet te hoog zijn. Onder de nieuwe Omgevingswet zijn er een paar dingen veranderd als het gaat om geur. Karlijn Waaijman beantwoordt een aantal veelgestelde vragen over dit thema.

 

 

De Omgevingswet en geur, wat is er in grote lijnen veranderd voor ondernemers?

‘Als je als ondernemer iets wil veranderen aan je veehouderijbedrijf en daarvoor een nieuwe vergunning nodig hebt, dan krijg je in de meeste gevallen te maken met geurregels. Je geurbelasting op zogeheten geurgevoelige objecten in de omgeving moet aan bepaalde criteria voldoen, anders wordt er geen vergunning verleend. Wat stoot je uit aan geur? En welk effect heeft dat op de omliggende woningen?’

‘Met de Omgevingswet verdwijnt het onderscheid tussen het milieuspoor en het ruimtelijke spoor. En dat betekent dat je in alle gevallen als je iets wil aanpassen aan je veehouderijbedrijf, je de cumulatieve geurhinder moet beoordelen. Waar het eerder in de meeste situaties nog volstond om alleen een geurberekening van jouw individuele bedrijf te laten maken, moet er nu ook rekening worden gehouden met geuruitstoot van omliggende bedrijven. Dit gaat wel impact hebben.’

Wat is die impact voor een ondernemer?

‘Het geuronderzoek dat ondernemers moeten laten uitvoeren, wordt uitgebreider dan hij was. Je moet met nog meer gegevens aantonen dat er met jouw activiteiten sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omliggende woningen. Een relatief eenvoudige wijziging, maar voor ondernemers zorgt deze wijzigingen wel voor een uitgebreider toetsingsproces en hogere kosten.’

Wanneer is iets een ‘geurgevoelig object’?

‘Voorheen was dit een vrij breed begrip. Alle gebouwen waar mensen voor een langere tijd verblijven, werd gezien als een geurgevoelig object. Dat kon dus van alles zijn, zoals een kantoor, hotel, kinderdagverblijf, loods, noem het maar op.’

‘Onder de Omgevingswet wordt de definitie specifieker. Een geurgevoelig gebouw is dan in ieder geval een gebouw of een gedeelte van een gebouw met een woonfunctie, een onderwijsfunctie, een gezondheidsfunctie met bedgebied of een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied en nevengebruikfuncties daarvan.’

‘Een direct gevolg van deze verandering is dat onder de Omgevingswet er mogelijk minder geurgevoelige objecten in de omgeving zijn. Eerder zou een buitenschoolse opvang, een snackbar, kantoor of hotel onder de definitie van een geurgevoelig object kunnen vallen. Vanuit de nieuwe wet is dat dus niet per se het geval.’

‘Verder is het goed om te weten dat de gemeenteraad in het omgevingsplan andere geurgevoelige gebouwen kan aanwijzen, mits er hoofdzakelijk sprake is van verblijf van mensen. Ook is de gemeenteraad bevoegd om in het omgevingsplan locaties tegen geurhinder te beschermen, mits hoofdzakelijk sprake is van verblijf van mensen (bijvoorbeeld een camping).’

Zijn er ook nog gevolgen voor de plattelandswoning?

‘Daar zie ik nog wel kansen. Ook onder de Omgevingswet mag je namelijk een voormalig agrarische bedrijfswoning omzetten naar een plattelandswoning en blijft de bijbehorende bescherming bestaan. Dat betekent dat een particulier die plattelandswoning mag kopen en daar mag wonen, zonder dat diegene een binding heeft met het bedrijf. De regels op het gebied van geur zijn op zo’n woning minder streng.’

‘Voorheen was dit alleen mogelijk voor agrarische bedrijven. Binnen de Omgevingswet wordt dit waarschijnlijk ook mogelijk gemaakt voor bedrijventerreinen en horecabedrijven. Dat is dus gunstig voor mensen die een huis in het buitengebied willen kopen en gunstig voor ondernemers die willen verkopen.’

Zijn er verder nog aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden?

‘Momenteel is er een 50%-regeling die ondernemers moet helpen uitbreiden bij overbelaste situaties. Dit speelt bij situaties waarbij de norm van geur wordt overschreden. Wil je als ondernemer dan uitbreiden met dieren, dan moet de totale geurbelasting met 50% afnemen ten opzichte van de normoverschrijdingen. De minister wil deze regeling laten vervallen, maar het lijkt dat deze nog niet direct wordt geschrapt.’

Meer weten?

Wil je meer weten over de Omgevingswet en geur, of wil je sparren over wat de inwerkingtreding van de wet voor gevolgen kan hebben voor jouw plannen? Neem contact op met Karlijn. Zij vertelt je graag over wat er mogelijk is.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven