Stoppersregeling alleen voor agrariërs die echt stoppen

Sector: Agrarisch

Alle pluimvee- en varkenshouderijen moeten emissie-arm worden. Maar let op: want in het Actieplan Ammoniak wordt een uitzondering gemaakt voor bedrijven die willen stoppen. Ben jij van plan om te stoppen? Dan hoef je tot 1 januari 2020 niets te veranderen. Wel moet je alternatieve maatregelen te nemen. Dit zijn de aandachtspunten.

 

Wanneer een stoppend bedrijf?

Op 1 ding moet je goed letten. Als je je namelijk hebt aangemeld voor de stoppersregeling en je besluit na 1 januari 2020 toch om je agrarische werkzaamheden voort te zetten, dan ben je geen stoppend bedrijf. Dat oordeel velde de Raad van State op 16 maart 2016. In dat geval geldt de stoppersregeling dus niet.

 

 

Dwangsom

De gemeente mag bij een handhavingsverzoek ook daadwerkelijk handhavend optreden als blijkt dat je door bent gegaan met het houden van varkens of pluimvee. Verwacht wordt dat de gemeente een last onder dwangsom zal opleggen, wel met een ruime begunstigingstermijn (de termijn waarin je de overtreding op moet heffen).

Bij het vaststellen van de begunstigingstermijn is het reëel om te verwachten dat de gemeente rekening houdt met de tijd die je nodig hebt om de stallen aan te passen en met de doorlooptijd van de vergunningen die nog aangevraagd moeten worden of al lopen.

Welke stappen neem je als niet-stopper

Ben je van plan om, nadat je je voor de stoppersregeling hebt aangemeld, toch door te gaan met het houden van pluimvee of varkens na 1 januari 2020? Start dan zo snel mogelijk met:

  • het aanvragen van de benodigde vergunningen
  • het uitwerken van plannen
  • het aanpassen van de stallen

Kan ik je helpen?

Wil je meer weten over het Actieplan Ammoniak en de consequenties voor niet-stoppers? Neem dan contact met mij op.

Neem contact op met Albert Albers

Neem contact op met Albert Albers

Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven